/    /  Ormen i folktron

Ormen i folktron

I folktron finns många sätt att få en bössa att bättre träffa målet. Ett sätt var att dra en orm genom pipans lopp. I Harplinge specificeras det till att en levande orm skall piskas genom bösspipan för att ge bössan bättre död.

Huggorm

(Vipera berus)

Ingjuten i plast.

Snok

(Natrix natrix)

Ingjuten i plast.

Huggormar

(Vipera berus)

I flaska. Ursprungligen har ormarna varit konserverade i sprit.