/    /  Klappjakt

Klappjakt – drevjakt på småvilt

Klappjakt är en form av drevjakt som främst bedrivs efter småvilt såsom hare, fasan, and och räv. Under jakten driver en kedja av drevkarlar djuren framför sig genom att föra oväsen och klappa händerna. Till hjälp används med fördel även tillbehör såsom harskramlor. Jakten kan vara mycket intensiv och kräver därför en stor försiktighet av den väntande skytten.

Harskramlan är ursprungligen ett musikinstrument som har hittat ett nytt användningsområde inom klappjakt. Genom att sätta harskramlans mekanik i rotation träffar räfflorna en träfjäder och ett smattrande ljud uppstår.

Läs mer om föremålen

Harskramla

(VMF006102)

Gunnarp, Falkenberg

Länk till digitalt museum. 

Harskramla

(VMF024897)

Kungsbacka

Länk till digitalt museum. 

Harskramla

(VMF035431)

Falkenberg

Länk till digitalt museum. 

Klappträ / Kastanjetter

(VMF044625)

Kvibille, Falkenberg. 1900-tal

När den ledade träbiten slår mot plattan uppstår ett starkt smällande ljud. Föremålet har ägts av Ebba Axelsson (1909 – 1979). Under skolåldern deltog hon och hennes syskon i drevjakt på hare på Susegården i Kvibille. Klappträt är tillverkat av hennes far, skogvaktare Fredrik Johansson.

Länk till digitalt museum.