/    /  Fångstsaxar

Fångstsaxar

Under 1700 – 1800-talen var den vanligaste fällan, utöver snaror, fångstsaxen. Fångstsaxen är ett fångstredskap i järn med en spännbar fjäder kopplade till två metallskänklar. Något ätbart läggs i fällan och när djuret försöker ta betet slår fällans käftar ihop. Användningsområdet var främst bekämpning av rovdjur. Fällan – som kunde orsaka stort lidande för djuret – förbjöds helt i Sverige så sent som vid jaktlagsändringen 1968.

Ur Hallandsposten 1878-07-24:

På ett annat ställe hade twenne torpare sistlidna winter skaffat sig en räfsax för att fånga räf; en morgon besökte de saxen och funno en räf deri fångad; den en af torparne tillropade den andre att skaffa ett tillhygge och slå ihjäl räfwen; denne tillsägelse åtlyddes, och kom torparen med ett större wedträ och skulle dermed gifwa räfwen dödsslaget, men olyckligtwis träffade torparen saxen istället för räfwen; saxen gick sönder och Mickel sprang i starkaste fart längre än torparens långa näsa kunde råda.”

Läs mer om föremålen

Rävsax

(VMF019158)

Gunnarp, Falkenberg. 1800-tal

Länk till digitalt museum. 

Rävsax

(VMF021964)

Falkenberg. 1800-tal

Länk till digitalt museum. 

Rävsax

(VMF026444)

Rolfstorp, Varberg. 1800-tal

Länk till digitalt museum. 

Mullvadssax

(VMF026864)

Länk till digitalt museum. 

Rävsax

(VMF023099)

Rolfstorp, Varberg

Länk till digitalt museum.