/  

Plats: Karl XI:s stall på Varbergs fästning. Öppet hus – få hjälp av en arkivarie. Mottagning av leveranser till Arkiv Halland. Boksignering ”Varberg – en tusenårsresa”, Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson berättar om sin nya bok och spännande arkivfynd. Arrangörer: Arkiv Halland, Hallands