BOCKSTENSMANNEN – ETT UNIKT FYND

Bockstensmannen hittades i Bockstens mosse, av barnen Thure och Gulli en sommardag 1936. Skelettet och dräkten efter en man som troligen blivit mördad, hade då bevarats i nära 700 år genom den unika miljön i mossen. Många forskningsinsatser gjorts genom åren. Kunskaperna om Bockstensmannen förändras och fördjupas hela tiden.

Vad vet vi om Bockstensmannen? Hur kan vi veta att han levde i mitten av 1300-talet? Och hur var det i Sverige och Europa vid denna tid? Hur dog han och varför fick ha träpålar genom kroppen? Vad avslöjar dräkten om Bockstensmannens sociala ställning? Och vad berättar dagens DNA-prover? Välkommen att besöka utställningen på Hallands kulturhistoriska museum!

Barnen Thure och Gulli hittar Bockstensmannen sommaren 1936

Bockstensmannen får ett ansikte