/  Medeltida skeppsvrak längs Hallandskusten
Medeltida skeppsvrak längs Hallandskusten

Medeltida skeppsvrak längs Hallandskusten

2 juli - 3 juli

Marinarkeologen Staffan von Arbin berättar om några av de medeltida skeppsfynd som gjorts i Halland genom åren. Särskilt kommer han att fokusera på de två välbevarade vrak efter medeltida koggar som nyligen undersökts i Varberg i samband med byggandet av Varbergstunneln.

Lördag och söndag 14:00 i Eskils Källare