/  Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar
Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar

Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar

7 december 18:00 - 19:00

Föredraget hålls på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Söndrumkolonin och scenografikonsten  Astrid von Rosen

Söndrumkolonin var en kulturell mötesplats där svenska och nordiska konstnärer inspirerades att arbeta scenografiskt. Detta resulterade i scenografier för teatern, men också i en ökad medvetenhet om rumsliga och sinnliga uttryck i vidare bemärkelse. Med utgångspunkt i utställningen om Söndrumskolonin kommer Astrid von Rosen att tala om konstnärerna Stellan Mörner och Sven X:et Erixson i Sverige, Helge Refn och Svend Johansen i Danmark, samt Reidar Aulie med flera i Norge. Även koreografen Birgit Åkesson, som vistades i Söndrum under sin relation med Egon Møller-Nielsen, lyfts fram. Astrid von Rosen är docent i konst- och bildvetenskap och biträdande föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.

Om föredragsserien

Under året publicerar Hallands kulturhistoriska museum boken Konstnärskolonin Varbergsskolan och Hallands Konstmuseum boken Konst, kamratskap och doft av hav-Söndrum 1944-56. Konstnärers längtan till och skildring av specifika platser utgör därför temat för en gemensam föredragsserie under hösten 2022. I serien ingår fem föredrag med olika infallsvinklar under rubriken Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar.

Biljett till föredrag ger också fri entré till museet.

Pris 100 kr

Ingen digital sändning för detta evenemang.

Klicka här för att köpa biljett

Läs mer om föredragen

14 september

Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56 – Annelie Tuveros

21 september

Konstnärskolonin Varbergsskolan  Åsa Axberg 

12 oktober

Ett kvinnligt perspektiv på konstnärers resande kring Medelhavet under mellankrigstiden  Jessica Sjöholm Skrubbe

9 november

Konstnärer på stranden. Nakna män, fotografi och kreativitet vid sekelskiftet 1900  Patrik Steorn

7 december

Söndrumkolonin och scenografikonsten  Astrid von Rosen