/  Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar
Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar

Föredragsserie: Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar

7 december 2022 18:00 - 19:00

Föredraget hålls på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Söndrumkolonin och scenografikonsten  Astrid von Rosen

Söndrumkolonin var en kulturell mötesplats där svenska och nordiska konstnärer inspirerades att arbeta scenografiskt. Detta resulterade i scenografier för teatern, men också i en ökad medvetenhet om rumsliga och sinnliga uttryck i vidare bemärkelse. Med utgångspunkt i utställningen om Söndrumskolonin kommer Astrid von Rosen att tala om konstnärerna Stellan Mörner och Sven X:et Erixson i Sverige, Helge Refn och Svend Johansen i Danmark, samt Reidar Aulie med flera i Norge. Även koreografen Birgit Åkesson, som vistades i Söndrum under sin relation med Egon Møller-Nielsen, lyfts fram. Astrid von Rosen är docent i konst- och bildvetenskap och biträdande föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.

Om föredragsserien

Under året publicerar Hallands kulturhistoriska museum boken Konstnärskolonin Varbergsskolan och Hallands Konstmuseum boken Konst, kamratskap och doft av hav-Söndrum 1944-56. Konstnärers längtan till och skildring av specifika platser utgör därför temat för en gemensam föredragsserie under hösten 2022. I serien ingår fem föredrag med olika infallsvinklar under rubriken Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar.

Biljett till föredrag ger också fri entré till museet. Den som inte har möjlighet att närvara fysiskt kan köpa biljett till digital sändning av föredragen.

Pris 100 kr (digital medverkan 50 kr)

Klicka här för att köpa biljett (Släpps i augusti)