/  Mäster Erik
Mäster Erik

Mäster Erik

2 juli - 3 juli

Musikern Erik Ask-Upmark från ensemblen Falsobordone bjuder på några av medeltidens mest fängslande sagor och berättelser, ackompanjerade av tidstypisk musik på många olika instrument.

I Hortus Conclusus söndag 12:15