/  Kulturarvsdagen 2022
Kulturarvsdagen 2022

Kulturarvsdagen 2022

10 september 10:00 - 15:00

Välkommen till Kulturarvsdagen som i år har temat Hållbart kulturarv! Under dagen bjuds det på tre föredrag som på olika sätt knyter an till temat hållbart. Det blir ett axplock ur både tid och rum.   

Kulturarvsdagen äger rum på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Konferencier för dagen är Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum. Antalet sittplatser i hörsalen är relativt stort, men begränsat. Först till kvarn vid själva evenemanget gäller. Ingen föranmälan då evenemanget är kostnadsfritt. Ordinarie entré till museets utställningar. Evenemanget arrangeras av Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Kungsbacka kommun 

Tillgänglighet 

Huvudentrén vetter mot Nissan och Norre Katts park och det finns också en entré på Tollsgatan. Båda entréerna är tillgängliga för rullstol. Det finns RWC i bottenplan och tre parkeringsplatser längs med Tollsgatan avsedda för dig som är rörelsehindrad.  

Program

Kl. 12.00 – Hållbara Äskhults by

Sedan 1990-talet har ett ambitiöst restaureringsarbete pågått i Äskhults by, med mål och vision om att återskapa byn till ett genuint 1800-talslandskap. Under detta föredrag kommer verksamhetsutvecklare Julia Mielke och kommunantikvarie Sofia Larsson berätta om de åtgärder som gjorts i den gårdsnära miljön, samt ute i reservatet. Det blir allt från getter till takhalmsodling, och hur detta förmedlas publikt till våra besökare. ”Hållbarhet genomsyrar allt vårt arbete, det blir naturligt då vi försöker att både förvalta och återskapa ett 1800-tal med 1800-talets metoder.”

 

Kl. 13.00 – Byggnadsvård och hållbarhet för husägare

Malin Clarke, bebyggelseantikvarie på Kulturmiljö Halland, berättar om varför byggnadsvård är hållbart och tipsar om hur du som ägare av ett äldre hus kan hitta klimatkloka lösningar som tar tillvara husets karaktär.

 

Kl. 14.00 – Hållbara kulturarvsdestinationer – hur och för vem?

Tomas Nilson, historiker på Högskolan i Halmstad berättar om olika typer av hållbarhet som historiska besöksmål behöver förhålla sig till. Hur kan detta göras på bästa sätt utifrån besökarnas önskemål och myndigheternas krav? Det blir exempel både från Halland och utblickar till andra platser. Konferencier för dagen är Johan Dahnberg, intendent Hallands Konstmuseum. 

Antalet sittplatser i hörsalen är relativt stort, men begränsat. Först till kvarn vid själva evenemanget gäller. Ingen föranmälan då evenemanget är kostnadsfritt. Ordinarie entré till museets utställningar. Evenemanget arrangeras av Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Stiftelsen Hallands länsmuseer, Högskolan i Halmstad, Halmstads kommun och Kungsbacka kommun  

Kontaktpersoner 

För frågor om evenemanget. 

Johanna Petersson – kulturarvsutvecklare Region Halland 

Tel. 073 341 20 61 

Johanna.e.petersson@regionhalland.se  

 

För frågor om lokalen, tillgänglighet m.m. 

Johan Dahnberg – Intendent Hallands Konstmuseum  

Tel. 035-16 23 16 

johan.dahnberg@hallandskonstmuseum.se