/  Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning
Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning

Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning

10/9 2023

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Under 9 och 10 september bjuder vi på gratis guidade turer på fästningen där du som besökare får komma ner i de underjordiska kanonrummen i Kockenburg och besöka fästningens fängelsehålor. Visningarna går lördag och söndag klockan 12:00 och 14:00 och kräver förbokning. Boka via reception@museumhalland.se eller ring 0340-828 30 under museets öppettider.

Under båda dagarna ingår visning i utställningen om Bockstensmannen i entrébiljetten till museet. Visningen startar klockan 13:15.