/  Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning
Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning

Kulturarvsdagarna på Varbergs fästning

10 september

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Under 9 och 10 september bjuder vi på gratis guidade turer på fästningen där du som besökare får komma ner i de underjordiska kanonrummen i Kockenburg och besöka fästningens fängelsehålor. Visningarna går lördag och söndag klockan 12:00 och 14:00 och kräver förbokning. Boka via reception@museumhalland.se eller ring 0340-828 30 under museets öppettider.

Under båda dagarna ingår visning i utställningen om Bockstensmannen i entrébiljetten till museet. Visningen startar klockan 13:15.