/  Byggnadsvård och hållbarhet
Byggnadsvård och hållbarhet

Byggnadsvård och hållbarhet

7 april 2022 18:00 - 20:00

Hur kan kulturmiljövården bidra i strävan efter att minska klimatpåverkan och uppnå en hållbar utveckling av våra byggda miljöer?

Ett föredrag om varför byggnadsvård och hållbarhet hänger ihop och hur det tar sig uttryck på olika nivåer, såväl som i förtätning av våra stadsmiljöer till val av metoder och material med exempel från arbetet i Halland.

Föreläsare: Malin Clarke byggnadsantikvarie, Kulturmiljö Halland

Plats: Kafé Längan, på Hallands Kulturhistoriska Museum

Se föredraget