/  Där vinden just har väsnats – Ett uruppförande
Där vinden just har väsnats - Ett uruppförande

Där vinden just har väsnats – Ett uruppförande

20/8 2023 15:00 - 16:00

Ett uruppförande av ett nyskrivet musikaliskt verk för tramporgel i Galtabäcks hamn, baserad på inspelningar av havsmiljö och sjöfart runtomkring Kattegatt.

Plats: Galtabäcks hamn

Musikaliskt verk för tramporgelMusiker: Karin Johansson
Kompositör: Rosanna Gunnarsson. 

Mellan klockan 13:00 och 14:00 håller Rosanna Gunnarsson i en workshop för barn och ungdomar  om att med hjälp av hydrofoner kartlägga ljud i havet.

Bild: Love Gunnarson